Ambalajlamada kalitenin önemi

 

ambalaj palet, ahşap ambalaj, ambalaj sandığı Ağaç ambalaj, malı dış etkenlerden koruyan ve içine konan malları bir arada tutarak taşıma, depolama, dağıtım, tanıtma, reklam gibi pazarlama işlemlerini kolaylaştıran, metal, kağıtve karton, cam, plastik, tabii elyaf ve tahtadan yapılan dış örtülerdir; şeklinde tarif edilebilir. Diğer taraftan uluslararası ticaretin günümüzde ulaştığı boyutlar ambalajın malın üretildiği ülkeden ihracını, ithal edildiği ülkeye ulaşımını ve dış örtülerdir; şeklinde tarif edilebilir.

Diğer taraftan uluslararası ticaretin günümüzde ulaştığı boyutlar ambalajın malın üretildiği ülkeden ihracını, ithal edildiği ülkeye ulaşımını ve dış pazarlardaki rekabet şansını yaratan unsurların en önemlilerinden biri halini almasına yol açmıştır.

Gelişmiş ülke limanlarında yükleme, boşaltma, depolama ve dağıtma konularındaki modern uygulamalar ancak ihraç ürünleri uluslar arası kurallara ve standartlara uygun olarak ambalajlandığı taktirde, ihracatçı ülkelerin yararlanacağı bir düzeyde bulunmaktadır.

Ülkemiz ihracatında büyük bir paya sahip olan Avrupa ve komşu ülkelerinde malın tüketiciye en uygun şartlar altında, en kısa zamanda ve en ucuz bir şekilde intikaline büyük bir önem verilmektedir.

Bu amacı gerçekleştirmek üzere ihracaatta ilerde geniş olarak üzerinde durulacak olan container taşımacılığı, ağaç palet kullanımı ve shrink wrapping sistemleri sağlamak malların birbirinden ayrımını gerçekleştirmek yükleme ve boşaltmanın kolaylıkla yapılabilmesi istifleme ve kontrol kolaylıkları gibi nedenlerle geniş ölçüde kullanılmaya başlamıştır.

Kolay Pack®  için hizmet veren kurum olmak ve bizi seçen müşterilerimizin memnun kalacağı bizimle çalışan her kurumun kendi iş alanında da verimliliği artacağı anlamına gelmektedir."


Kutulama & Ambalajlama Özellikleri                                                                                                                                           palet ambalaj, ambalaj sandığı, sandık palet, ankara ambalaj

1. İçindeki malı koruma özelliği

• Mikrobiyolojik yönden koruma
• Paslanmaya karşı koruma
• Nem ve atmosferik etkiler yönlerinden koruma
• Çarpma, ezilme gibi mekanik etkilerden koruma


2. Depolamayı kolaylaştırma ile ilgili özellikler

• Üst üste yığılabilme
• Depo içinde kolayca yer değiştirebilme
• Ayırt edilmesinin kolay olması

3. Taşıma ile ilgili özellikler

• Mamulleri bir arada tutması
• Taşıt aracına (kara, hava, deniz ve demir yolu)    kolaylıkla yüklenip boşaltılabilmesi
• Emniyetli olması (akma, dökülme, patlama,    dağılma vs yönlerinden)
• Bir defa yada birden fazla kullanılabilmesi
• Hafif olması