Ahşap Ambalaj Isıl İşlem  Herhangi bir ahşap ambalajda hiçbir zararlının yada larvasının bulunmadığından emin olunabilmesi için kabul edilmiştir.     ISPM 15 için uygun, olan iki metot vardır. ISIL IŞLEM : Ahşabın iç ısısının minimum 56 C° ye yükseltilerek en az 30 dakika bekletilmesi  FUMIGASYON :Metil Bromide kullanılarak 16 saat fumige edilmesi. Her iki metotta ayrı ayrı yada birlikte kullanılabilir. Maliyet hangisinin uygulanacağı seçiminde kriteri belirleyen etkendir.

 

Her ahşap ambalaj tedarikçisi ve bunu kullananlar ahşabın tamamen garantili ve ISPM 15 e uygun olduğunu kanıtlamak zorundadır. Uygun olmayan ahşap ambalaj kullanılmış ürünler gönderilen üye ülkeler tarafından geri çevrilecektir. Üye olan bir çok ülkede standarda tamamen geçiş tarihi olarak 2004 Ocak ayı tespit edilmiştir.


ambalaj kasası
 

ISPM 15 STANDARDI NEDİR?

 Ülkemizin de üyesi bulunduğu IPPC (Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu) Genel Kurulunun 2002 yılında kabul ettiği, uluslararası ticarette ahşap ambalaj malzemeleri   kullanımını düzenleyen standarttır.

 ISPM 15 Standart Metni

 https://www.ippc.int/file_uploaded/1240490152156_ISPM_15_Revised_2009_E.pdf

 ISPM 15 STANDARDININ KAPSAMI NEDİR?

  ISPM 15 standardına göre ihraç edilen ürün ne olursa olsun, her türlü ahşap ambalaj malzemesi (kalınlığı 6 mm.den az olanlar hariç olmak üzere, palet, sandık, kasa, takoz vb.) işlemden geçirilmiş (ısıl işlem veya metil bromür fümigasyonu) ve işaretlenmiş olmak zorundadır. Isıl işlem veya metil bromür fümigasyonu ile işaretleme ancak yetkili firmalar tarafından yapılabilmektedir.

  TÜRKİYE DE DURUM NEDİR?


Türkiye, 04 Mayıs 2004 tarih 25452 sayılı Resmi Gazetede yayınlan  Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik ( http://www.kkgm.gov.tr/Genel/index.asp?P...evList.htm ) ile işlem yapma ve işaretleme yetkisini aynı gün vermeye başlamış, fakat en son 30 Aralık 2004 tarih ve 25686 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle, ithatta ISPM 15 standardının aranmasını 01 Ocak 2006 tarihine ertelemiştir.

    Konvensiyona üye ülkeler, 01.01.2004 tarihinden itibaren ISPM 15 standardını uygulama yükümlülüğünü taşımakla beraber, hem kamu otoritelerinin hem de sektörlerin gerekli hazırlıkları tamamlayamaması sebebiyle, uluslararası ticaretin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek amacıyla, bir çok ülke ithalat düzenlemelerinde standardın zorunlu ve eksiksiz uyganma tarihlerinde çeşitli ertelemelerde bulunmaktadırlar. Bu nedenle ihracatçılarımızın, ürünlerini gönderdikleri ithalatçı ülkelerin ISPM 15 standardını uygulama tarihlerine ilişkin güncel ve resmi bilgiler için ilgili ülkelerin kamu otoritelerinden bilgi almasında yarar görülmektedir.

    IPPC ülkelerinin uygulama ile ilgili irtibat noktaları ve bunların adres bilgileri temin edilerek (Telefon, Fax, E-Mail Adresleri) ülkelerin konu ile ilgili uygulamaları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından sürekli olarak takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün (http://www.kkgm.gov.tr/Birimler/Zir_Kara...tarih.htm) internet sayfalarından takip edilebilmektedir. Ancak ihracatçılarımızın konuyla ilgili her hangi bir sorunla karşılaşmamaları için yüklemesi yapılan ürünün karşı tarafa ulaşma tarihi dikkate alınmak suretiyle ithalatçı ülkenin ISPM 15 uygulamasına ilişkin güncel bilgileri ithalatçı firma veya IPPC (Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu http://www.ippc.int/ aracılığıyla kontrol edilmelidir.

      ISMP 15 Ülkelerde Uygulanma tarihleri

  http://www.kkgm.gov.tr/birim/karantina/ispm_uyg_tarih.htm    TÜRK İHRACATÇISI NE YAPMALI?

İhraç edilecek ürünlerinin paketlenmesinde ve ambalajlanmasında ahşap ambalaj malzemesi (palet, sandık, kasa, takoz, v.b.) kullanan firmalar, ürünlerin varış noktasında geçerli olan standartlara uygun davranmak zorunda olduklarından, ithalatçı firma aracılığı ile ISPM 15 standardının uygulama tarihleri ile varsa ek önlemlerin neler olduklarını öğrenebilirler. Bu konuda çeşitli kurumların internet sitelerinde duyurdukları uygulama tarihlerine ilişkin bilgilerin, muhatap firma aracılığı ile teyit edilmesi yerinde olacaktır.

ISPM 15 Standardına uygun ahşap ambalaj malzemesi kullanmak durumunda olan ihracatçı firmalarımız, kullanacakları ahşap ambalaj malzemesini işlem yapmaya yetkili  firmalardan temin edebilir veya kendileri yetki alarak üretebilirler. Yetkili firmalara ilişkin güncel liste, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünden temin edilebilmektedir.  ISPM 15 işaretleme yetkisi alan firmalar ve adresleri

  http://www.kkgm.gov.tr/birim/karantina/ISPM_firma_listesi.html

  ISPM 15 işaretleme yetkisi iptal edilen firmalar.

  http://www.kkgm.gov.tr/birim/karantina/ISPM_iptal_edilen_firma_listesi.html

  İŞARETLEME YETKİSİ NASIL ALINIR?

İşaretleme yetkisi, uygulama yapmaya yetkin firmalara anlaşmaya taraf ülkelerin kamu otoritelerince verilir. Ülkemizde uygulama yapma ve işaretleme lisanslarını, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü vermektedir. İşlem yapma ve işaretleme yetkisini almak için 04 Mayıs 2004 tarih 25452 sayılı Resmi Gazetede yayınlan  Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik şartlarını taşıyan firmaların, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Evrak üzerinden yapılan incelemeyi müteakip, yerinde yapılacak inceleme raporu sonrası varılan değerlendirme sonucu yeterli görülen firmalara işlem yapma ve işaretleme yetkisi verilmektedir.  AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMASI NEDİR?

Avrupa Birliği, 5 Ekim 2004 tarih ve 2004/102/EC sayılı direktifi (6.10.2004 tarihli AB resmi gazetesi) ile 8 Mayıs 2000 tarih ve 2000/29/EC sayılı direktifi (10.07.2000 tarihli AB resmi gazetesi) değiştirerek ISPM 15 standardı ile uyumlulaştırmış ve 1 Mart 2005 uygulama tarihi olarak tespit edilmiştir. Sözkonusu değişiklikle, ISPM 15 standardının kabul edilmesi kararlaştırılmış, ancak, ek olarak ahşap ambalaj malzemesinin kabuğu soyulmuş (debarked round wood) olması şartı getirilmiştir.

28 Şubat 2005 tarih ve 2005/15/EC sayılı direktif (02.3.2005 tarihli AB resmi gazetesi) ile ahşap ambalaj malzemesinin kabuğu soyulmuş (debarked round wood) olması şartı için uygulama tarihi 1 Mart 2006 olarak değiştirilmiş, fakat, ISPM 15 işaretinin aranması için konulan son tarih olan 1 Mart 2005 değiştirilmemiştir.

Son olarak, 6 Şubat 2006 tarih ve 2006/14/EC sayılı direktif (07.2.2006 tarihli AB resmi gazetesi) ile de ahşap ambalaj malzemesinin kabuğu soyulmuş (debarked round wood) olması şartı için uygulama tarihi, 1 Eylül 2007 de yeniden gözden geçirilmek üzere, 1 Ocak 2009 olarak değiştirilmiştir.

  TÜRK İTHALATÇISI NE YAPMALI?

Türkiye ithalatta ISPM 15 standardına uygunluğu 01.01.2006 tarihinden itibaren arayacağından, ithal edilecek ürünlerinin paketlenmesinde ve ambalajlanmasında ahşap ambalaj malzemesi (palet, sandık, kasa, takoz, v.b.) kullanılıyorsa, ithalatçı firmalarımızın muhataplarını konudan haberdar etmelerinde yarar görülmektedir.

 

İSPM 15 STANDARTLARINDA;

 • Çam ve Köknar kereste
 • Ahşap sandık ambalaj
 • Kavak Kontrplak sandık ambalaj
 • Osb sandık ambalaj
 • Özel amaçlı sevkiyat palet ambalaj
 • Ahşap saddle ve destek takozları
 • Genel İhracat Paketleme
 • Hava Kargo paketleme
 • Hassas paketleme
 • Denizaşırı (Seaworthy) paketleme
 • Conteyner yükleme, sabitleme
 • Shrink ambalaj